Nagrody jubileuszowe


Patrzysz na wersję archiwalną tematu "Nagrody jubileuszowe" z forum www.forum.lasypolskie.pl/Strona 1 z 11


selavi - 2008-08-14, 12:58

Cytat:
PUZP § 33

1. Pracownikowi, z zastrzeżeniem § 33a, przysługuje nagroda jubileuszowa za lata pracy przepracowane u pracodawców wchodzących w skład państwowego gospodarstwa leśnego i Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe oraz za okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają wliczeniu do okresów, od którego zależą uprawnienia pracownicze, zwana dalej "nagrodą", w wysokości:
- po 15 latach 150% podstawy wymiaru,
- po 20 latach 200% podstawy wymiaru,
- po 25 latach 250% podstawy wymiaru,
- po 30 latach 300% podstawy wymiaru,
- po 35 latach i kolejnych pięcioletnich okresach 350 % podstawy wymiaru
2. Okresy pracy zaliczone do dnia 31 sierpnia 1992 r. do stażu pracy w Lasach Państwowych w drodze indywidualnych decyzji na podstawie "Protokółu uzgodnień pomiędzy Naczelnym Dyrektorem Lasów Państwowych a przewodniczącymi krajowych organizacji związkowych działających w Lasach Państwowych z dnia 29 czerwca 1989r." uznaje się za okresy pracy w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe.
3. Pracownikowi, który był zatrudniony w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe przed dniem 1 maja 2002 r., przy ustalaniu prawa do nagrody uwzględnia się okresy podlegające wliczeniu do okresu pracy uprawniającego do nagrody na zasadach obowiązujących przed tym dniem.
4. Podstawę wymiaru nagrody stanowi 300 % stawki wyjściowej.
5. Nagrodę wypłaca się w dniu upływu okresu uprawniającego do jej otrzymania i według zasad obowiązujących w tym dniu.
7. Jeżeli w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających zaliczalność do okresów uprawniających do świadczeń pracowniczych okresów nie podlegających dotychczas wliczeniu upływa okres uprawniający pracownika do dwóch lub więcej nagród, wypłaca mu się tylko jedną nagrodę - wyższą.
8. Pracownikowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy przysługuje nagroda w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy określonego w umowie o pracę.
10. Pracownik przechodzący na emeryturę, rentę z tytułu niezdolności do pracy, lub któremu przyznano świadczenie przedemerytalne otrzymuje nagrodę za okres, jaki przepracował od dnia nabycia prawa do ostatnio wypłaconej nagrody, nie dłuższy jednak niż 5 lat. Nagroda ta obliczana jest jako proporcjonalna część kwoty nagrody, którą pracownik by otrzymał, gdyby przepracował cały pięcioletni okres od dnia nabycia prawa do ostatnio wypłaconej nagrody jubileuszowej, nie dłuższy jednak niż 5 lat..

O przypadku śmierci wynikiem wypadku choroby zawodowej nic nie ma - co o tym sądzicie , majac na uwadze zapisy PUZP i Regulaminów innych branż - gdzie takie przypadki są szczególnie uwzględniane i wypłaca się pozostajacym na utrzymaniu zmarlego pracownika proporcjonalność nagrody Czasem brakuje przecież do terminu uprawnień kilka dni

borninck - 2008-08-14, 15:30

Nie odniosę się do skumbrii, tylko poruszę drugi ciekawy wątek dotyczący owych nagród. Bowiem okazuje się że i na tej płaszczyźnie ludzie młodzi po dziennych studiach dostali po tyłku. Gdy zatrudniałem się kilka lat temu moj kolega który przepracował 10 lat (po studiach dziennych) dostawał właśnie nagrodę. Wtedy pomyślałem, że i ja za 10 lat dostanę. Jakież było moje zdziwienie kiedy dowiedziałem się że ja będę czekał 15 lat, bo dla ludzi zatrudnionych po 2002r studia już nie są wliczane do tego okresu! Zacząłem szukać przepisów no i właśnie ten nieszczęsny dodatkowy protokół do PUZP z 2002r załatwił nas młodych po dziennych. Nasza kochana firma PGLLP znów zaoszczędziła trochę grosza kosztem swoich młodych wykształconych pracowników! Jak długo jeszcze...
bromarek - 2008-08-15, 00:09

Nasza kochana firma PGLLP znów zaoszczędziła trochę grosza kosztem swoich młodych wykształconych pracowników! Jak długo jeszcze...


A czy są jeszcze takie firmy w Polsce które płacą nagrody jubileuszowe po 10, 15 latach? Ja osobiście nie słyszałem.
niziołek - 2008-08-15, 10:31

A ja bym poszedł w drugą stronę... zaliczanie studiów, a nie zaliczanie TLeśnych, w któtych od pierwszej klasy były praktyki plus tzw. produkcja raz w tygodniu w LP, to jawna dyskryminacja.Hej!

El - 2008-08-15, 10:53

...
niziołek - 2008-08-15, 11:28

Nie będzie wojny... masz dużo racjii.Ja napisałem to w kontekście wypowiedzi Bornincka, że tamto było niesprawiedliwe dla absolwentów TL. Jubileusz jest całkiem fajnym przywilejem i fajny był również dodatek stażowy. Przywilejów mamy w sumie mało, a doświadczenie uczy że raz pozbyte nie wracają... a płace po utracie przywilejów nie rosną, przynajmniej na dole.Hej!
Artek - 2008-10-27, 17:42

Poszukuje pełną treść Protokołu Dodatkowego nr 4 do PUZP zawartego 29.12.2000
Jesli ktoś posiada proszę o pilny kontakt.
lacjanek12 - 2008-10-27, 18:30

RZadko zabieram głos na forum,ale szlak mnie trafia jak ,jakiś ........,popełnia takie teksty.Człowieku ilu ja znam ludzi z wyższym wykształceniem,którzy mianuja sie terenowcami,a pytaja widząc jak zulowiec tnie sosne zachubiona na opał 1.20mb.,czy teraz to trójkę tartaczke pozyskuje się w kawałkach
baka - 2008-10-27, 20:03

ja podobnie mam dość, ale szczytem nieróbstwa jest fakt kiedy pan leśniczy mający straż 30 lat kończył studia a nie potrafi włączyć rejestratora znam takich paru i za co tacy biorą 2x tyle co podleśniczy

Strona 1 z 11Podobne tematy

Czy nagrodę z zysku nadleśnictwo może przekazać na fundusz?
Nagrody po równo Panie Dyrektorze!!
Podział nagród
Premie i nagrody, czyli premiowanie nagrodą
Problemy maszynowego pozyskania drewna
An - Revelation I: World Minus Population
Megadeth - Youthanasia
  • podstawy
  • speedfight 2 bad look
  • radio bliska clan pl
  • sokol kino nowy sacz
  • index;3930
  • zbigniew kraszewski perkusja
  • strategie zmian
  • huty prywatyzacja polska wikipedia
  • Juelz Santana Oh Yes
  • Kolekcja wypowiedzi z for internetowych ; Start